In 5 stappen van big data naar inzicht

We leven in een bijzondere technologisch gedreven tijdperk. Big data, smart data, data science, data analytics, robotisering, artificial intelligence etc. Je zou bijna denken dat data key is. En misschien is dat ook wel zo! Overigens een mooie definitie van big data luidt: "data die speciaal gegenereerd en opgeslagen wordt om te analyseren."(1)

Bij strategie implementatie en uitvoering kunnen we data inzetten. Dit inzetten is dan vooral bedoeld om voortgang van strategie implementatie en uitvoering te volgen. Het biedt het management van de organisatie de mogelijkheid om waar nodig bij te sturen als de data en de daaruit verkregen inzicht daartoe aanleiding geven.

Big data kan organisaties helpen inzicht te verkrijgen. Specifiek in relatie tot de gekozen strategie. Om dat te kunnen doen is het belangrijk de volgende vragen te stellen:

  1. Wat is belangrijk in relatie tot de koers van de organisatie
  2. Wat weten we nu
  3. Wat kunnen we snel leveren
  4. Hoe kunnen we inzichten delen
  5. Wat is nodig om tot actie over te gaan

Wat is belangrijk

Organisaties bestaan omdat, zoals Coase(2) dat destijds aanvoerde, het goedkoper is om een transactie binnen de grenzen van de organisatie uit te voeren dan door verschillende partijen op de vrije markt. Organisaties zullen zich dus steeds moeten afvragen of het inderdaad goedkoper is om dit zelf te doen of dat het slim is om het aan andere marktpartijen over te laten. We kennen natuurlijk Kodak als schoolvoorbeeld van een organisatie die dat vergeten was om te doen. Recent hebben we Nokia gehad (alhoewel Nokia toch weer aan de weg timmert, maar dat terzijde(3)!).

Wat weten we nu

Als het goed is heeft de organisatie al eerder bepaald wat belangrijk is. Immers zonder koers geen richting: een visie/missie en strategie geeft houvast en bepaald wat belangrijk is. De organisatie weet, in onderlinge samenhang ("alignment"), waarom, wat, wie en hoe de "goede dingen" gedaan moet worden(4):

Deze "alignment" geeft ook richting aan welke "big data" benodigd is om het hoe en wie te kunnen volgen en waar nodig bij te sturen. Persoonlijk zou ik dan meer spreken van smart data. We hebben immers betekenis gegeven aan de beschikbare data!

Wat kunnen we snel leveren

Nadat is vastgesteld welke data benodigd is om de uitvoering van de strategie te kunnen volgen is het nodig te onderzoeken welke informatiesystemen de organisatie heeft waaruit data, al dan niet, geput kan worden. Informatiesystemen zijn onderdeel van de structuur van informatievoorziening, ook wel informatie-architectuur genoemd, van een organisatie. Maar er moet niet alleen gekeken worden welke data waar wordt opgeslagen maar ook hoe deze uit systemen kan worden ontsloten. De wijze waarop dit gebeurt is op haar beurt weer afhankelijk van de behoeften die daarover bestaan.

De bovenstaande plaat(5) is een schematische weergave die de samenhang aangeeft, via de architectuurlagen, tussen de strategie, informatievoorziening en ICT. Het begrip architectuur geeft aan dat het gaat over inrichting van de business, de informatievoorziening en in te zetten technologie.

Hoe kunnen we de inzichten delen

Op basis van beschikbare data, specifiek de data waaraan vanuit de business behoefte bestaat, is het belangrijk om deze te koppelen aan de vastgestelde doelen en strategie. Belangrijk daarbij is hoe dit zodanig kan worden vormgegeven dat voor betrokken inzicht wordt gegeven in de realisatie van de gekozen strategie en daarmee van de gestelde doelen. En vervolgens wat dan nodig is om acties uit te zetten als blijkt dat de voortgang niet verloopt zoals verwacht of afgesproken. Door middel van analyse en visualisatie van de data kunnen de overeenkomsten, de verschillen en samenhang daarin worden aangetoond en wordt inzicht verkregen. Dit inzicht in de voortgang van realisatie van gestelde doelen kan worden gebruikt om te interveniëren in de uitvoering. Door dit in acties vast te leggen kunnen we overgaan tot daadwerkelijke actie.

Wat is nodig om tot actie over te gaan

Nadat inzicht is verkregen, via analyse en visualisatie, begint nu pas het eigenlijke werk. Want wat doen we nu op basis van de inzichten die we verkrijgen uit analyses en visualisaties van data? De inzichten moeten leiden tot acties. Het management van een organisatie moet bepalen wat nodig is om gestelde doelen te realiseren. Om dat te kunnen doen moet duidelijk zijn welke behoeften zij hebben en hoe zij daarin gefaciliteerd kunnen worden met op hun behoeften afgestemde analyses en visualisaties.

Heb jij tips om "big data" om te zetten naar “smart data” zodat inzicht wordt verkregen? Ik hoor ze graag en voel je vrij om te “liken”, te delen, te becommentariëren.

Bronnen

  1. https://www.biaward.nl/wat-is-big-data-nu-eigenlijk-precies/
  2. R.H.Coase, Theory of the firm
  3. https://community.giffgaff.com/t5/Blog/Nokia-is-Back-The-Rise-The-Fall-a...
  4. https://hbr.org/2007/09/demystifying-strategy-the-what%20demystifying-st...
  5. https://www.earonline.nl/index.php/Inleiding_architectuur_bij_de_Rijksdi...