Succesverhalen

 • Balans in besturing

  Strategische vernieuwing door gebruik van innovatieve control

 • Goed bestuur in de culturele sector

  De goede dingen doen in de cultuursector

  De cultuursector kent een grote mate van diversiteit. Voor de gehele sector geldt dat het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording zwaarder is gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

  Meer weten Read more about Goed bestuur in de culturele sector

 • Project naam: 

  Onderzoek en ontwikkeling van gestandaardiseerd kostenreductie en innovatie programma.

 • In 5 stappen van big data naar inzicht

  In 5 stappen van big data naar inzicht
  Big data kan organisaties helpen inzicht te verkrijgen. Specifiek in relatie tot de gekozen strategie. Om dat te kunnen doen is het belangrijk de volgende vragen te stellen:
 • Performance evaluatie in de cultuur sector

  De dingen goed doen in de culturele sector

  In bijgaand artkel wordt beoogd dat de overheid eerst beter moeten begrijpen wat de aard van de processen in culturele instellingen is in plaats van het continue implementeren van nieuwe evaluatievormen. 

  Lees verder Read more about Performance evaluatie in de cultuur sector

 • Project naam: 

  Ontwikkeling kostprijsmodel binnen een Ministerie.

 • Hoe weet ik of mijn organisatie de goede dingen doet? Kenmerken van een succesvolle organisatie

  Kenmerken van een succesvolle organisatie
  Kenmerken van een succesvolle organisatie
 • Project naam: 

  Strategic control binnen onderwijsinstelling

 • Falend toezicht

  Naast voorbeelden in de zorg en woningcorporaties over falend toezicht is nu de DSB, weliswaar geen systeembank, geslachtofferd. Mede naar aanleiding van de oproep om de bank te laten klappen hebben vele mensen daaraan gehoor gegeven door massaal spaargelden op te nemen. In amper twee en een halve week is een aanzienlijk deel van de spaargelden weggehaald. Deze aanslag op de liquiditeit werd ook nog eens versterkt doordat DNB gelden blokkeerde. Read more about Falend toezicht

Pages