Succesverhalen

 • Performance evaluatie in de cultuur sector

  De dingen goed doen in de culturele sector

  In bijgaand artkel wordt beoogd dat de overheid eerst beter moeten begrijpen wat de aard van de processen in culturele instellingen is in plaats van het continue implementeren van nieuwe evaluatievormen. 

  Lees verder Read more about Performance evaluatie in de cultuur sector

 • Project naam: 

  Ontwikkeling kostprijsmodel binnen een Ministerie.

 • Hoe weet ik of mijn organisatie de goede dingen doet? Kenmerken van een succesvolle organisatie

  Kenmerken van een succesvolle organisatie
  Kenmerken van een succesvolle organisatie
 • Project naam: 

  Strategic control binnen onderwijsinstelling

 • Falend toezicht

  Naast voorbeelden in de zorg en woningcorporaties over falend toezicht is nu de DSB, weliswaar geen systeembank, geslachtofferd. Mede naar aanleiding van de oproep om de bank te laten klappen hebben vele mensen daaraan gehoor gegeven door massaal spaargelden op te nemen. In amper twee en een halve week is een aanzienlijk deel van de spaargelden weggehaald. Deze aanslag op de liquiditeit werd ook nog eens versterkt doordat DNB gelden blokkeerde. Read more about Falend toezicht

 • Waarom de controller zijn werk niet goed kan doen

  Waarom de controller zijn werk niet goed kan doen
  Een cultuur waarin brandje blussen tot een cultus is verheven, tast de mogelijkheid van het doorvoeren van structurele verbeteringen ernstig aan. Bijna alle beschikbare tijd en aandacht gaan uit naar het verhelpen van operationele problemen op korte termijn.
 • Project naam: 

  Verstevigen afdeling informatievoorziening

 • Verandering van administratieve processen

  In veel organisaties waar wij in de loop van de jaren opdrachten hebben verricht, blijken administratieve processen onvoldoende flexibel te zijn. Dat wil zeggen in relatie tot de alsmaar veranderende wensen en behoeften van klanten en belanghebbenden.

  Problemen die daarbij aan de orde komen zijn: Read more about Verandering van administratieve processen

 • Management control iets voor managers?

  Management control ook iets voor managers
  Is Management control ook iets voor managers?

Pages