Balanced scorecard

Het geheim van een gebalanceerde strategie?

Wilt u uw strategie goed kunnen volgen en monitoren? Wilt u alleen de belangrijkste prestatie indicatoren zien zodat u in staat bent om indien nodig bij sturen. Het opstellen van en balanced scorecard kan daarbij helpen.

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het opstellen van balanced scorecards bij diverse organisaties.

Wij helpen u een uitgekiende set kritische prestatie indicatoren te formuleren en die te implementeren.

Zo werkt ValueXL

Bij het opstellen van scenario's doorlopen we de volgende stappen:

Wij helpen u bij:

  1. Het identificeren van de strategische succesfactoren. Uitgangspunt daarbij is de gekozen strategie
  2. Het bepalen van de kritische prestatie indicatoren op basis van de 4 Ps: People, Profit, Proces, Portfolio
  3. Het ontwikkelen van een rapportagemodel waarin zijn vervat de verschillende prestatie indicatoren
  4. Het uitdragen en communiceren van de scorecard in uw organisatie

Wilt u ook een uitgekiende score card? Maak een afspraak.​