Business cases

Het geheim van een goede afweging om iets wel of niet te doen?

Wilt u zeker weten dat een investering of een uit te voeren project verstandig is? Wilt u voorkomen dat een keuze wordt gemaakt alleen maar op basis van het goede gevoel? Het opstellen van een business case kan helpen om een zakelijke afweging te te kunnen maken. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen met in achtneming van te lopen risico's. 

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het opstellen van business cases bij diverse organisaties. Wij helpen u om zakelijke een gedegen afweging te kunnen maken bij investerings- en proejctbeslissingen. 

Zo werkt ValueXL

Bij het opstellen van een business case doorlopen we de volgende stappen:

 

Wij helpen u bij:

  1. Het vaststellen van behoefte en noodzaak om een investering te doen of een project te starten
  2. Het inventariseren en onderzoeken van mogelijke opties. 
  3. Het vaststellen welke van de opties rendabel zijn
  4. Het kiezen van de beste optie
  5. Het vaststellen hoe de optie verder zal worden beheerd, bewaakt en uitgevoerd

Wilt u ook een goede zakelijke afweging kunnen maken? Maak een afspraak.​