Dienstontwikkeling

Project naam: 

Dienstontwikkeling Zakelijk Internet en integratie van leverstraten voor kostenreductie

Probleemschets: 
  • Project stagneert.
  • Samenwerking business en IT onvoldoende afgestemd.
  • Nieuwe functionaliteit te laat beschikbaar.
  • Twee afzonderlijke dure leverstraten.
Oplossing: 
  • Stem business en IT processen op elkaar af.
  • Ontwikkel “kort cyclisch” nieuwe functionaliteit
  • Integreer de leverstraten.
Resultaat: 
  • Ketenbesturing geïmplementeerd. Tijdslot nieuwe functionaliteit nu 6 weken.
  • Leverstraten Zakelijk Internet en Corporate Internet geïntegreerd.
  • Meer business en lagere kosten.