Falend toezicht

Naast voorbeelden in de zorg en woningcorporaties over falend toezicht is nu de DSB, weliswaar geen systeembank, geslachtofferd. Mede naar aanleiding van de oproep om de bank te laten klappen hebben vele mensen daaraan gehoor gegeven door massaal spaargelden op te nemen. In amper twee en een halve week is een aanzienlijk deel van de spaargelden weggehaald. Deze aanslag op de liquiditeit werd ook nog eens versterkt doordat DNB gelden blokkeerde.

Zorgelijk?
Er zijn parallellen te trekken met andere organisaties, bijv. Van der Moolen, Van der Hoop Bankiers of IceSave, maar ook met organisaties uit andere sectoren waar toezicht onvoldoende in staat is geweest om tijdig het tij te keren.
De vraag is natuurlijk gerechtvaardigd waarom toezichthouders niet dan wel te laat van zich laten horen en op welke wijze dit kan worden voorkomen?
 
Uitdagingen!
Uit de literatuur en empirisch onderzoek blijkt dat een controller drie belangrijke rollen speelt. Als eerste is dat de vertrouwensrol. De controller dient te zorgen voor een juiste, volledige en tijdige financiële rapportage (vertrouwensrol). Als tweede dient de controller toezicht te houden op het handelen van organisatiemedewerkers (toezichtsrol). Als derde dient de controller het management te ondersteunen bij het nemen van beslissingen (servicerol).
 
Het is duidelijk dat het toezicht op organisaties faalt, maar is dat wel nodig? De lessen die wie nu leren geven aan dat toezicht binnen en buiten organisaties anders moet worden georganiseerd. De controller dient daarbij een vooraanstaande rol te spelen, zowel bij de ontwikkeling als bij de implementatie.
 
Interesse?
 
Bent u geïnteresseerd en wilt u verdere stappen zetten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.