Goed bestuur in de culturele sector

De goede dingen doen in de cultuursector

De cultuursector kent een grote mate van diversiteit. Voor de gehele sector geldt dat het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording zwaarder is gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

Meer weten

Group: