Grip op bedrijfsvoering

Grip op bedrijfsvoering

Het geheim van Google?

Net zo succesvol zijn als Google?

Dan moet u adequaat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Uit diverse onderzoeken (bijvoorbeeld door BDO en de Rabobank) blijkt keer op keer dat ondernemers die essentiële zaken niet adequaat oppakken, steeds minder effectief en efficiënt gaan werken.

Negatieve effecten op de bedrijfsresultaten, de kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsrisico’s zijn daarvan het gevolg.

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van bedrijfsvoering bij diverse organisaties.

Wij helpen u uw bedrijfsprocessen flexibel in te richten. Zo kunt u gewenste en noodzakelijke veranderingen snel, eenvoudig en effectief doorvoeren.​

Zo werkt ValueXL

1. Wij helpen u zicht te krijgen op additionele financieringsbronnen.

2. Wij stellen vast welke bedrijfsactiviteiten tot uw corebusiness behoren en welke u beter kunt uitbesteden.

3. Wij maken risico’s in de bedrijfsvoering inzichtelijk en beheersbaar.

4. Wij ontwikkelen en implementeren een projecten-, contracten- en verplichtingenadministratie.

5. Wij ontwikkelen en implementeren de controlfunctie en PDCA-cyclus.

6. Wij ondersteunen bij migratie en bij het ontvlechten van bedrijfsonderdelen en -processen.​

Wilt u ook meer grip op uw bedrijfsvoering? Maak een afspraak.​