KCC Front-end

Project naam: 

Ontwikkel een uniforme Front-end voor de contactenteragents

Probleemschets: 

Ten behoeve van een kwalitatief goede en consistente klantbehandeling bij de verschillende diensten van de organisatie is behoefte aan een uniforme Front-end waarmee alle agents een zelfde werkwijze kunnen adopteren en dezelfde gegevens gebruiken bij het afhandelen van het klantcontact.

Oplossing: 

Ontwerp en ontwikkel één applicatie die een 360 graden klantbeeld presenteert, koppelingen heeft met de benodigde back-end systemen en flexibel kan worden geconfigureerd met de juiste scripts, kennislinks, invoervelden, etc. zodat de verschillende diensten met deze ene applicatie kunnen werken.

Resultaat: 

Er is een specificatie opgesteld waarin is aangegeven waaraan de applicatie moet voldoen en welke interfaces nodig zijn. Hierbij is o.a. gekeken naar 1) functionaliteit voor de gebruikers, 2) gegevens die de gebruikers nodig hebben uit andere systemen, 3) ergonomie van de applicatie, 4) vereiste interfaces met back-end systemen, 5) logging en registratie van gegevens t.b.v. diverse rapportages.
De realisatie van de applicatie is vervolgens uitbesteed, waarna er ondersteuning is geleverd bij het invoeren van de gerealiseerde oplossing.