KCC informatiesysteem

Project naam: 

Geïntegreerd rapportage en informatie systeem

Probleemschets: 

Er is behoefte aan één centraal systeem waaruit alle managementrapportages kunnen worden opgesteld. Dit moet het mogelijk maken dat er een geïntegreerd beeld kan worden gegeven van de prestaties van het KCC ter vervanging van de bestaande set van losse deelrapporten uit de afzonderlijke systemen.

Oplossing: 

Bouw een Data Warehouse waarin de gegevens van alle afzonderlijke systemen worden ontsloten. Inventariseer daartoe van alle toeleverende systemen de gegevens die moeten worden ontsloten en de mogelijke koppelinterface met die systemen. Leg van alle gegevens de definitie vast zodat deze in een uniforme wijze in het DWH kunnen worden opgeslagen en bewerkt. Stel een set van standaard rapportages vast waarmee alle managementniveau’s van de benodigde informatie wordt voorzien. Ontwerp een rapportageportal op het intranet met toegang voor de gebruikers zodat ze zelf de benodigde rapportages kunnen inzien en downloaden.

Resultaat: 

Een geïntegreerde omgeving, waarin geautomatiseerd iedere nacht de relevante gegevens uit de verschillende systemen worden ontsloten naar het DWH, zodat de volgende ochtend de meest recente versies van alle rapportages beschikbaar zijn voor de gebruikers.
Een website op het intranet waarop alle gebruikers na inloggen de voor hen relevante rapportages kunnen inzien.
Een consistente set aan dag-, week- en maandrapportages die zijn opgesteld op basis van een uniforme set aan gedefinieerde gegevens.