Klant Interactie Tool

Klantinteractie

De KlantInteractie Tool bevat een model met alle componenten voor het inrichten van een KCC. Daarmee heeft ValueXL een gestructureerde methodiek om te bepalen op welk level van maturity een organisatie moet staan om haar Klantinteractiedoelstellingen te realiseren. Eerst wordt de huidige situatie vastgesteld. Vervolgens wordt bepaald wat de gewenste situatie is. Op basis van de daaruit voortvloeiende gapanalyse wordt een plan gemaakt om op het gewenste niveau te komen.

Vrijwel altijd volgt uit de GAP-analyse een aantal eenvoudig op te pakken verbeteringen die meteen resultaat hebben en een aantal meer ingrijpende verbeteringen. Wij adviseren de organisatie op basis hiervan en begeleiden de hieruit voortvloeiende realisatietrajecten.

De maturity van de klantinteractie zal een ‘optelsom’ zijn van de mate waarin de organisatie de verschillende KCC componenten nodig heeft en heeft ingevuld.