kostenreductie en innovatie programma

Project naam: 

Onderzoek en ontwikkeling van gestandaardiseerd kostenreductie en innovatie programma.

Probleemschets: 
  • Klanten willen dat opdrachtnemer meedenkt over strategievorming, innovatie, kostenbesparingen en uitbesteding.
  • Corporate Sales wil “sales cases’ bij klanten in kaart brengen voor acquisitie doeleinden.
Oplossing: 

Ontwikkel een gestandaardiseerd programma, voor de ontwikkeling, marketing, implementatie en beheer van een kostenreductie en innovatieprogramma

Resultaat: 
  • Het programma is ontwikkeld.
  • De “Business en ICT Survey”, onderdeel van het kostenreductie- programma is uitgevoerd bij enkele bedrijven.
  • Organisatievraagstukken in kaart gebracht. Besparingen van > 30 % op het ICT budget bleken mogelijk.
  • Klanten kregen zicht op strategie-ontwikkeling en uitbesteding.