kostprijsmodel

Project naam: 

Ontwikkeling kostprijsmodel binnen een Ministerie.

Probleemschets: 

Nieuw gestart ICT organisatie wil diensten transparant in rekening kunnen brengen bij haar partners

Oplossing: 

Ontwikkel een verreken- en factureringsmodel op basis waarvan diensten bij afnemers in rekening kunnen worden gebracht

Resultaat: 

Ingericht en werkzaam model opgeleverd en overgedragen aan de organisatie