KPN Consulting

Partner KPN

Samenwerking ValueXL en KPN Consulting

ValueXL heeft een strategische samenwerkingsrelatie met KPN Consulting op het terrein van integrale innovatie van bedrijfs- en ICT klantomgevingen in het grootzakelijke en middenzakelijke marktsegment.

De samenwerking is ingegeven door de sterk veranderende marktomstandigheden en daarvan afgeleide business- en ICT vraagstukken voor organisaties.

Het vergt meer specialisatie om zowel complexe businessvraagstukken als daarvan afgeleide ICT vraagstukken te analyseren en daar vervolgens uitvoering aan te geven.

In onze samenwerking legt ValueXL zich toe op het inzichtelijk en concreet maken van actuele businessvraagstukken van klanten, terwijl KPN Consulting aan de geselecteerde ICT gerelateerde vraagstukken verdere invulling geeft.