Management control iets voor managers?

In de opdrachten die vanuit ValueXL voor opdrachtgevers, waaronder binnen het onderwijs, worden verricht spelen besturing en beheersing een belangrijke rol. Management control is daarbij een belangrijk begrip. Control is het Engelse woord voor beheersing en besturing. Waarom wordt daaraan dan nog de term management gekoppeld?

Het antwoord is makkelijk, de uitvoering vaak moeilijk. Een organisatie stelt zichzelf doelen. Er worden managers (schoolleiders, bestuurders, rectoren) aangesteld om die doelen te bereiken. Zij krijgen daarbij de mensen en middelen om daaraan uitvoering te geven. Tegelijkertijd wordt daaraan door het bestuur van de organisatie de eis gesteld dat de inzet van mensen en middelen op een efficiente en effectieve manier moet plaatsvinden. Een manager wordt, indien goed georganiseerd, daarop afgerekend. De manager aanspreken op die verantwoordelijkheid en de daaropvolgende "afrekening", zowel in positieve als negatieve zin, kan alleen als de organisatie deze efficientie en effectiviteit kan vaststellen en aantonen.

Daarbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van een management control systeem. Een dergelijk systeem wordt ontwikkeld en onderhouden door speciaal daarvoor opgeleide mensen. Deze specialisten ondersteunen, als business partners, de managers bij de uitvoering van hun rol. 

Wit u weten op welke wijze ValueXL ondersteuning kan geven als business partner, neem dan contact met ons op.