Onderzoek en strategieontwikkeling

Project naam: 

Onderzoek en strategieontwikkeling voor effectieve verbetering netwerkdiensten portfolio van groot ICT bedrijf voor Top 500 klanten

Probleemschets: 

Het netwerkdiensten portfolio sluit niet aan op de wensen van de Top 500 klanten.

Oplossing: 
  • Doorlichten netwerkdiensten portfolio en wijze van beschikbaarstelling.
  • Werk verbeterscenario’s uit.
  • Ontwikkelstrategie voor creëren draagvlak.
Resultaat: 
  • 3-tal organisatie en portfolio scenario’s uitgewerkt en opgeleverd.
  • Strategie uitgewerkt en afgestemd.
  • Verbeterde klantpropositie, waardoor beter business potentieel.