Ontwikkeling controlfunctie

Project naam: 

Ontwikkeling controlfunctie binnen onderwijsinstelling

Probleemschets: 

Control grotendeels alleen financieel georienteerd. Onvoldoende sparring- en reflectiemogelijkheden voor directeuren

Oplossing: 
  • Promoten en implementeren business control
Resultaat: 
  • Adviseursrol op de kaart gezet
  • Betere¬†business rapportages met aandacht voor PIOFACH
  • Verbeterde Planning &¬†Control cyclus