Partner Multiraedt

Partner Multiraedt

Om goed te kunnen inspelen op de behoefte van bedrijven en instellingen aan advies en ondersteuning in een sterk veranderlijke maatschappij, heeft Multiraedt gekozen voor een flexibele multidisciplinaire aanpak.
Dat houdt in dat er rond een sterk managementteam een uitgebreid netwerk van vakspecialisten is opgebouwd, dat naar behoefte inzetbaar is.