Scenario planning

Het geheim van een goede planning?

Wilt u voorbereid zijn op veranderingen die van binnen en buiten de organisatie op u afkomen? Het maken van scenario's kan helpen mogelijke toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen en vast te stellen welke daarvan het meest impact gaat hebben op de organisatie

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het opstellen van scenario's bij diverse organisaties.

Wij helpen u uw organisatie voor te bereiden op de toekomst en deze te vertalen naar strategische plannen.

Zo werkt ValueXL

Bij het opstellen van scenario's doorlopen we de volgende stappen:

Wij helpen u bij:

  1. Het bepalen van de vraag waarop u via scenario's een antwoord op wil hebben
  2. Het uitvoeren van een onderzoek op micro- en meso-niveau om de belangrijkste trends en ontwikkelingen te duiden
  3. het ontwikkelen van verschillende scenario's en het opstellen van toekomstbeelden
  4. Het vaststellen wat het antwoord is van de verschillende scenario's op de gestelde scenariovraag
  5. Het bepalen van de belangrijkste indicatoren van de verschillende scenario's
  6. Het evalueren van de ontwikkelde scenario's aan de hand van de ontwikkelingen in de key indicatoren en waar nodig aanpassen van de ontwikkelde scenario's

Wilt u ook weten hoe de toekomst er uit zou kunnen zien? Maak een afspraak.​