Strategic control binnen onderwijsinstelling

Project naam: 

Strategic control binnen onderwijsinstelling

Probleemschets: 

Er dient onderzocht te worden op welke wijze “in control” kan worden bewerkstelligd, door inzet van het juiste type controller en op welke punten het huidige organisatiemodel verbeterd moet worden.

Daarnaast dient “operational control” op een hoger plan te worden getild. Dit door de informatievoorzieningsfunctie te verbeteren en door advisering omtrent haalbaarheid van te maken keuzeafwegingen in relatie tot de begroting.

Tevens dienen al eerder voorgestelde en geaccepteerde verbeterslagen te worden doorgevoerd.

Oplossing: 

De focus van de opdracht richt zich op “in control” komen door:

  1. vaststelling van het profiel van de controller met de juiste competenties,
  2. een goed doordacht organisatiemodel en specifieke aandacht voor het borgingsproces
Resultaat: 

De volgende producten zijn aan bestuur opgeleverd:

  1. Profielbeschrijving van de juiste controller
  2. Voorstel voor aanpassing van het organisatiemodel
  3. Voorstellen voor verbetering van de informatievoorzieningsfunctie
  4. Advisering bij te maken keuzeafwegingen in relatie tot de begroting