Strategische planning

Het geheim van een goede planning?

Wilt u voorbereid zijn op veranderingen in en buiten de organisatie? Wilt u de concurrentie voor zijn? Een gedegen strategie kan daarbij helpen zodat iedereen in de organisatie met de goede dingen bezig is. Maar om te komen tot een dergelijke strategie is het nodig dat u weet waar u nu staat en waar u naartoe wil.

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het vormgeven en inrichten van strategische plannng bij diverse organisaties.

Wij helpen u uw planningsproces op strategisch, tatisch of operationeel niveau vorm te geven

Zo werkt ValueXL

Bij het vomgeven van strategische planning doorlopen we de volgende stappen:

 

Wij helpen u bij:

  1. Het uitvoeren van een SWOT-analyse, het bepalen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen en geven aan wat daarbij de implicaties zijn voor de te volgen strategie
  2. Het opstellen van een visie en missie en daaruit doelen en strategieen en belangrijkste speerpunten
  3. De vertalen van de strategie naar doelstellingen en actieplannen
  4. Het opstellen van implementatieplannen om de actieplannen uit te voeren
  5. Het evalueren, monitoren van de uitvoering
  6. Het bijsturen van de uitvoering of het herijken van de gekozen strategie

Wilt u ook een goede planning? Maak een afspraak.​