ValueXL Innovatie Model

ValueXL Innovatie Model

Op basis van ervaring met eerder toepaste onderzoeksmethodieken hebben wij vanuit ValueXL een synthese gemaakt. Deze synthese is in onderstaand modelopgenomen:

Wij kunnen uw organisatie helpen bij integraal innoveren door het uitvoeren van onderzoek wat leidt tot speerpunten op het vlak van "enablers" van innovatiekracht. Vergroting van innovatiekracht leidt tot vergroting van de waarde van uw organisatie, uitgedrukt in hogere rentabiliteit, omzetgroei, hoger marktaandeel en klanttevredenheid.

Door de "lead" te nemen in het meedenken over hoe aan de speerpunten handen en voeten te geven en control te houden op implementatie en borging daarvan, geven wij uw organisatie de instrumenten om beter te (kunnen) presteren.